Česká marketingová společnost - valná hromada a volby 2016

Česká marketingová společnost - valná hromada a volby 2016

Ve středu 7. 12. 2016 se v odpoledních hodinách konala valná hromada České marketingové společnosti spojená s volbami do Hlavního výboru a prezidia na další tříleté funkční období.

Na programu byla zpráva o činnosti za uplynulá léta 2014-2016, zpráva o hospodaření, schválení nových stanov ČMS, výše zmíněné volby a bohatá diskuse přítomných, ve které vystoupili zástupci regionálních klubů i přítomní hosté.

Všechny materiály ze zasedání jsou k dispozici na www.cms-cma.cz

Na zasedání byl zvolen nový Hlavní výbor ČMS, který posléze zvolil prezidium ve složení:
Hofman Radek, Ing. ZyXel
Krohová Naděžda, PhDr. Litmedia
Postler Milan, Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická Praha
Řepka Vladimír Magistrát hl. m. Prahy
Tomek Gustav, prof. Ing., DrSc. ČVUT
Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D. psycholožka


Prezidium na svém prvním zasedání zvolilo ze svého středu nejvyšší funkcionáře, kterými se stali:
Jitka Vysekalová - prezidentka
Gustav Tomek - první viceprezident
Milan Postler - viceprezident

Na fotografii:
Jitka Vysekalová zhodnotila na zasedání činnost České marketingové společnosti za poslední tři roky

szpitalnych ośrodków leczenia zdrowia psychicznego http://kupicpigulki.pl/maxigra/ waga strata pigułki, które działają szybko