Nabídka mediálního partnerství klubového magazínu PRESTIGE pro rok 2019

Nabídka mediálního partnerství klubového magazínu PRESTIGE pro rok 2016

Vážení přátelé, partneři, příznivci, dovolujeme si Vám předložit nabídku mediálního partnerství klubového magazínu PRESTIGE clubs(and)circles pro rok 2019 a věříme, že s ním budete počítat ve svých projektech, o kterých rádi otiskneme informace, nabídky pro obchodní partnery a sponzory, termíny a místa konání atd.

Časopisy jsou podobně jako srovnatelná zahraniční media distribuovány formou direct mailu (Only in the most select places!) a jsou Vám zdarma k dispozici i ve větším počtu výtisků, pokud o ně projeví Vaši členové, partneři, účastníci a hosté Vašich eventů zájem.
Od roku 2015 pracují i nové stránky www.prestige-media.cz a listovací forma internetového časopisu PRESTIGE life style s čtvrtletní periodicitou.
Fotoreportáže z Vašich cest a ze společenských a sportovních akcí klubového charakteru (včetně partnerských firemních akcí, turnajů a pod.) budou nadále v obou mediích zařazovány jako redakční a klubové materiály pouze za předem dohodnuté režijní náklady, pokud budeme jako mediální partner přizváni, nebo nám dáte k dispozici kvalitní podklady pro grafické zpracování. Fotografie, grafické zpracování dodaných materiálů a dohodnuté honoráře pro autory Vámi objednaných článků jsou ve Vaší režii.

Media si kladou za cíl zprostředkovat komunikaci mezi jednotlivými kluby a jejich partnery, sponzory a příznivci a proto umožňujeme i zviditelnění obchodních partnerů v rámci těchto fotoreportáží (loga,poděkování a pod..

V rámci dohodnutých režijních nákladů jsou zahrnuty i informace o připravovaných projektech, podmínky partnerství, či reportáže ze zajímavých cestovatelských projektů.

Placená inzerce (včetně PR článků a vkládaných materiálů) se týká pouze nabídek vysloveně komerčního charakteru. Inzerce v časopisu není předmětem běžné komerční nabídky a je určena především pro prezentaci obchodních partnerů a sponzorů prestižních klubových aktivit a aktuální produkty a nabídky, patřící jednoznačně do sféry životního stylu cílových skupin.
Ceny inzerce jsou uvedeny v ceníku (který Vám na požádání obratem zašleme), mohou však být ve vybraných případech stanoveny i jinou formou (např. barterovou či jinou dohodou a pod.).Inzerce formou vložení materiálů do tištěného časopisu je možná pouze před započetím distribuce vydání na základě vzájemné dohody.
Produkci časopisů zajišťuje Studio Životního Stylu (sdružení fyzických osob), které bylo v roce 2003 zároveň iniciátorem založení Asociace Společenských Klubů (dále ASK).

Stanovy ASK byly konzultovány s představiteli klubů, které se k asociaci přihlásily (IČO 266 15 894) a byly schváleny Ministerstvem vnitra ČR. Magazín PRESTIGE je registrován na MK ČR pod číslem E 13 742. Členství klubů v ASK je neformální a není podmínkou zařazení klubových materiálů do obsahu časopisů, které jsou na ASK zcela nezávislé.

Studio Životního Stylu se kromě produkce časopisů věnuje i produkci společenských akcí, tiskových konferencí, společenských událostí konaných v rámci sportovních akcí, společenských akcí pořádaných kluby i obchodními partnery (reference jsou k dispozici) a nabízí i možnost realizace Vašich eventů v sídle redakce (www.villavoyta.cz).

Přivítáme i Vaše návrhy a připomínky k projektu, který má sloužit především ke kvalitní vzájemné komunikaci.
S přáním úspěšné společenské i sportovní sezóny v roce 2019

Jitka Tesárková, šéfredaktor
PRESTIGE-MEDIA
Mob.+420 602 647 902

podpis tesarkova

 

Kontakt

    redakce(zavinac)elisting(tecka)cz
szpitalnych ośrodków leczenia zdrowia psychicznego http://kupicpigulki.pl/maxigra/ waga strata pigułki, które działają szybko