img home header 2400x300 15 let

Křest nové publikace MARKETING

Křest nové publikace MARKETING

10. 5. 2016 byla slavnostně pokřtěna nová knížka MARKETING Jitky Vysekalové a kolektivu renomovaných autorů. Podíleli se na ní: prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., doc. Ing. Věra Vávrová, CSc., Ing. Milan Postler, Ph.D., Ing. David Říha, Ph.D., MBA, Ing. Mgr. Jiří Mařík.

Knížka je určena nejen studentům odborných škol, ale i veřejnosti, kterou marketing a současné přístupy k němu zajímají. Autoři, kteří se na knížce podíleli, mají určitě uživatelům co říci.

Křest se konal v rámci doprovodného programu veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2016. Křtiteli byli vedoucí představitelé veletrhu Tomáš Kotrč – generální ředitel ABF, a.s., Jana Nosálová - ředitelka OT Reklama ABF, a.s., Zdeněk Sobota – prezident Svazu polygrafických podnikatelů, prezident POPAI CE.

Za nakladatelství EDUKO přivítal novou publikaci do světa Ing. Petr Klínský. A protože knihy se mají číst a ne polévat, šampaňské všichni gratulanti raději vypili.

Vážená Česká marketingová společnosti,
Vážení účastníci soutěže Marketér roku 2015!

logo cms webRád se hlásím ke spolupráci s Českou marketingovou společností a s potěšením již po jedenácté přijímám záštitu nad soutěží, u jejíhož zrodu jsem stál, soutěží, ve které se uděluje titul Marketér roku a oceňují jednotlivé významné osobnosti v České republice za úspěšnou práci v oblasti marketingu.

Marketing představuje jedinečný fenomén světové ekonomiky. Pro mne osobně je marketing motorem kapitalismu, protože nabízet na trhu velké množství různých výrobků a služeb v kapitalismu nestačí, ale je potřeba mít vynikající marketing, který přivede dostatek zákazníků ke koupi tohoto zboží. Poptávka musí být na úrovni nabídky, jinak se ekonomika propadne do recese.

Nejlepší marketing je víc než taktika prodeje, neboť předchází vlastnímu vývoji produktů. Marketéři pomáhají firmám v procesu rozhodování, na které trhy se mají zaměřit a jaké produkty a služby tam nabízet. V případě, že se marketéři na těchto rozhodnutích nepodílejí, ale daná firma je pouze požádá o pomoc při prodeji toho, co dělá, ochuzuje ve výsledku taková firma sama sebe. Marketing musí být součástí strategického týmu, protože právě marketing má k dispozici velké znalosti týkající se potenciálních zákazníků a jejich skutečných potřeb včetně toho, co jsou ochotni za řešení těchto potřeb zaplatit.

Z tohoto důvodu považuji za velmi vhodné oceňovat osoby, které vnímají marketing jako dynamicky se rozvíjející obor, odpovídajícím způsobem jej aplikují a v daném roce se zasloužili o jeho zviditelnění a efektivnost. Je třeba uvádět konkrétní jména těch, kteří uspěli v marketingové praxi a dávat je za vzor všem ostatním.

Skutečnost, že soutěž probíhá již jedenáctým rokem, svědčí o tom, že je u Vás dostatek odborníků se schopnostmi pracovat a uspět na poli marketingu, a že tyto osoby si plným právem zaslouží veřejné uznání a ocenění této práce.

Srdečně blahopřeji novému nositeli titulu Marketér roku 2015 v České republice a všem dalším oceněným za dosažené úspěchy v oblasti marketingu . Také bych rád upřímně pogratuloval České marketingové společnosti za udržení tradice, kterou tato soutěž představuje. Přeji Vám všem hodně úspěchů v osobním životě a také ve Vaší marketingové profesi.

Philip Kotler

Vlevo prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., předseda hodnotitelské komise soutěže Marketér roiu 2015 a viceprezident České marketingové společnosti, usprostřed doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., prezidentka ČMS, vpravo prof. Philip Kotler, guru světového marketingu.

Kotler Gustav

 

Nápověda

 

Kontakt

Prestige-media vydavatel

 • EURO NOVA & PARTNERS SPOL. S R.O.
 • Nádražní 2744/14, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí
 • Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném
  Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 14867.
 • IČ: 26353610
 • DIČ: CZ26353610
 • Infolinka: +420 602 647 902
 • E-mail: prestige@socialclubs.cz
 • Telefon: +420 608 824 818
 • E-mail: daniela@socialclub.cz
 • Web: www.prestige-media.cz
szpitalnych ośrodków leczenia zdrowia psychicznego http://kupicpigulki.pl/maxigra/ waga strata pigułki, które działają szybko